สมัครงาน

รับสมัคร Content Writer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบคำถาม แนะนำบริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทและองค์กรต่างๆ แก่ลูกค้าผ่านทาง Social Media เช่น Facebook, Twitter และกระทู้ต่างๆ (ใช้การพิมพ์เป็นหลักในการสื่อสาร) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เขียนบทความ หรือข้อความ (Content หรือ Post) ที่ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและองค์กรต่างๆ ผ่านทาง Social Media เช่น โพสต์บน Facebook หรือ Instagram
 • รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านทาง Social Media
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในของบริษัทและองค์กรต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าของบริษัทและองค์กรต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการใช้สินค้า และบริการของของบริษัทและองค์กรต่างๆ ผ่านช่องทาง Social Media
 • จัดทำรายงานข้อมูลการบริการลูกค้าเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน
 • ติดตามและเฝ้าระวังกระแสการพูดถึงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทและองค์กรต่างๆ ซึ่งไปปรากฏใน Social Media (เช่น Pantip forum, Facebook page ดังต่างๆ, Twitter, Webboard ต่างๆ)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง)
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • มีความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะทางด้านการเขียน ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
 • สนใจเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา นำเสนอสินค้าหรือการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

 

สนใจส่ง Resume ที่ info@tvintrend.com